VNReport»

Liban

Liban đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất thế giới

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), đất nước Liban đang trải qua một trong những cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới, với gần 3/4 dân số bị đẩy vào tình cảnh nghèo đói cùng cực.

22/09/2022