VNReport»

Ly dị

Vợ chồng Bill Gates ly dị

Ông Bill và bà Melinda Gates Gates tuyên bố chấm dứt cuộc hôn nhân 27 năm.

04/05/2021