VNReport»

mục tiêu tăng trưởng

Phó Thủ tướng: Việt Nam vẫn theo đuổi mục tiêu tăng trưởng 6,5%

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nói rằng việc duy trì mục tiêu tăng trưởng 6,5% sẽ tạo “áp lực tốt” cho người dân.

26/05/2023

Quốc hội: Việc đạt mục tiêu tăng trưởng 6,5% “rất khó khăn”

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5% của đất nước trong năm nay khó khăn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chậm lại đè nặng lên xuất khẩu, khủng hoảng lĩnh vực bất động sản và lãi suất cao.

23/05/2023

Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5% năm 2023

Các mục tiêu khác cho năm tới bao gồm GDP đầu người đạt 4.400 USD và chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân 4,5%.

11/11/2022

Phó thủ tướng: Tăng trưởng 6-6,5% năm 2022 là thách thức lớn

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhận định rằng những khó khăn đối với nền kinh tế khiến mục tiêu tăng trưởng 6-6,5% đặt ra đầu năm trở thành thách thức lớn.

24/05/2022

Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 6-6,5% cho năm 2022

Đây là mục tiêu khá tham vọng sau 2 năm liền tăng trưởng thấp vì Covid-19.

13/11/2021