VNReport»

ngân hàng Trung Quốc

Các ngân hàng Trung Quốc bơm 179 tỷ USD giải cứu bất động sản

Động thái này được đưa ra sau khi các nhà quản lý ban hành kế hoạch 16 điểm nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản.

28/11/2022

Khủng hoảng bất động sản Trung Quốc bắt đầu tác động lên ngân hàng

Các doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc báo cáo lợi nhuận giảm mạnh, thậm chí lỗ, gây rủi ro cho các ngân hàng cũng như hệ thống tài chính nói chung.

29/08/2022