VNReport»

ngân sách chính phủ Nga

Ngân sách chính phủ Nga thâm hụt sâu hai tháng đầu năm

Doanh thu dầu khí giảm và chi phí chiến tranh tăng siết chặt tài chính công của Nga.

07/03/2023