VNReport»

nghỉ việc luân phiên

PouYuen Việt Nam cho 20.000 công nhân nghỉ việc luân phiên

Nhà sản xuất giày ở TP HCM cho biết lý do là vì các thị trường xuất khẩu chính cắt giảm mạnh đơn hàng.

22/11/2022