VNReport»

ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới

10 ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới

Đây là top 10 ngôn ngữ phổ biến nhất trong tổng số 7.139 ngôn ngữ được sử dụng trên khắp toàn cầu ngày nay.

18/08/2021