VNReport»

nhiên liệu hóa thạch

10 nước tiêu thụ nhiều điện nhất thế giới

Trung Quốc chiếm 1/3 tổng tiêu thụ điện toàn cầu. Phần lớn các nước vẫn phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch để phát điện.

30/09/2021

8 nguồn năng lượng quan trọng nhất thế giới

Các nguồn nhiên liệu hóa thạch vẫn cung cấp trên 80% nguồn cung năng lượng cho toàn thế giới.

06/07/2021