VNReport»

nhiệt độ cao

10 nơi nóng nhất Trái Đất

9/10 nơi nóng nhất Trái Đất nằm ở Tây Á và Bắc Phi, nhưng kỷ lục nhiệt độ thuộc về Thung lũng Chết ở Mỹ.

03/06/2021