VNReport»

nợ nước ngoài

Reuters: Novaland đàm phán tái cơ cấu nợ với các chủ nợ nước ngoài bao gồm Credit Suisse

Công ty bất động sản đang nợ nước ngoài khoảng 1 tỷ USD và trước đó đã chậm thanh toán 3 lô trái phiếu trong nước.

24/05/2023