VNReport»

nước có nhiều kim cương nhất thế giới

5 quốc gia sở hữu nhiều kim cương nhất thế giới

Đây là 5 nước có trữ lượng kim cương nhiều nhất thế giới theo dữ liệu trên Statista.

25/11/2021