VNReport»

Odessa

Nga tấn công cảng Odessa một ngày sau thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Ukraine

Cuộc tấn công đe dọa nỗ lực vận chuyển ngũ cốc từ Ukraine để hạ nhiệt cuộc khủng hoảng giá lương thực toàn cầu.

24/07/2022