VNReport»

phát thải CO2

5 nước phát thải nhiều khí CO2 nhất

Trung Quốc phát thải nhiều khí CO2 nhất thế giới trong năm 2021, cao hơn gấp đôi mức phát thải của Mỹ ở vị trí thứ hai.

15/12/2022

10 nước phát thải nhiều CO2 nhất

Trung Quốc chiếm hơn 30% tổng lượng phát thải CO2 toàn cầu. Những nước phát thải nhiều CO2 thường có nền kinh tế lớn hoặc sản xuất nhiều dầu mỏ.

01/11/2021