VNReport»

phim có doanh thu cao nhất

10 phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại

Hầu hết những bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại (không điều chỉnh lạm phát) thuộc các loạt phim thương hiệu trong khoảng 10 năm trở lại đây.

22/12/2022

10 bộ phim có doanh thu cao nhất năm 2021

Người Nhện: Không còn nhà là bộ phim duy nhất đạt doanh thu trên 1 tỷ USD. Trung Quốc có 3 phim trong top 6.

19/01/2022