VNReport»

phong tỏa ở Trung Quốc

Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc dự báo kém Mỹ lần đầu tiên từ năm 1976

Bloomberg Economics dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đạt 2% trong năm nay, thấp hơn 2,8% của Mỹ, trong bối cảnh nền kinh tế thứ 2 thế giới gặp khó khăn do những đợt phong tỏa ở các thành phố lớn.

20/05/2022

Xuất khẩu của Trung Quốc chậm lại do phong tỏa và lạm phát toàn cầu

Thủ tướng Lý Khắc Cường cảnh báo về tình hình việc làm mặc dù Bắc Kinh tiếp tục kiên quyết với chính sách “zero Covid”.

09/05/2022