VNReport»

pin LFP

VinFast hợp tác với doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất pin ô tô điện

VinFast ký thỏa thuận với Gotion High-Tech của Trung Quốc để nghiên cứu, phát triển và sản xuất pin LFP dùng cho ô tô điện.

23/08/2021