VNReport»

Pin xe điện

Những điều cần biết về pin ô tô điện

Trên các mẫu ôtô điện, pin đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành của xe.

26/03/2021