VNReport»

QR Code

Bùng nổ thanh toán bằng mã QR

Hình thức thanh toán bằng mã QR đang tăng trưởng cả về số lượng giao dịch lẫn giá trị mỗi giao dịch. 

15/11/2022