VNReport»

quặng bô xít

Thaco đề xuất làm dự án bô xít 50.000 tỷ đồng ở Lâm Đồng

Thaco đề xuất xây dự án khai thác và chế biến quặng bô xít, alumin trên tổng diện tích 1.150 ha, tổng vốn đầu tư 50.000 tỷ đồng.

24/08/2022