VNReport»

quốc gia ít dân nhất thế giới

Top 10 quốc gia ít dân nhất thế giới

8 trong số top 10 quốc gia ít dân nhất thế giới đồng thời nằm trong Top 10 quốc gia có diện tích nhỏ nhất thế giới.

14/07/2021