VNReport»

sa mạc

8 sa mạc lớn nhất thế giới

Nam Cực là sa mạc rộng và lớn nhất thế giới hiện nay với diện tích xấp xỉ 14 triệu km2.

29/07/2021

10 nơi nóng nhất Trái Đất

9/10 nơi nóng nhất Trái Đất nằm ở Tây Á và Bắc Phi, nhưng kỷ lục nhiệt độ thuộc về Thung lũng Chết ở Mỹ.

03/06/2021