VNReport»

sầu riêng

Việt Nam cạnh tranh Thái Lan xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc

Các quan chức Thái Lan cho rằng Việt Nam sẽ trở thành đối thủ lớn cạnh tranh với họ ở thị trường sầu riêng Trung Quốc, sau khi nước ta lần đầu tiên xuất khẩu sang thị trường này qua đường chính ngạch.

26/09/2022