VNReport»

SK Group

SK Group đầu tư 340 triệu USD vào công ty con của Masan

Tập đoàn Hàn Quốc SK Group tăng tỷ lệ sở hữu tại The CrownX – công ty con của Masan sở hữu chuỗi siêu thị Winmart – lên 4,9%.

12/11/2021

Công ty hydro của Mỹ nhắm đến thị trường Việt Nam

Plug Power có dự định mở rộng ra Việt Nam, Trung Quốc và Hàn Quốc thông qua liên doanh với SK Group.

06/05/2021

SK Group mua 410 triệu USD cổ phần VinCommerce

SK Group mua 16,26% cổ phần VCM với giá trị 410 triệu USD, tương đương định giá 2,5 tỷ USD.

06/04/2021