VNReport»

tăng năng suất lao động

Gỡ điểm nghẽn giúp tăng năng suất lao động

Tốc độ tăng năng suất lao động của Việt Nam tuy có cải thiện nhưng chưa đủ nhanh để thu hẹp khoảng cách với các quốc gia khác trong khu vực.

09/11/2022