VNReport»

tăng trưởng dân số

10 nước đông dân nhất thế giới

Trung Quốc và Ấn Độ chiếm khoảng 1/3 tổng dân số toàn thế giới.

12/07/2022

Dân số thế giới tăng chậm

Dân số toàn cầu tăng dưới 1%/năm trong các năm 2020 và 2021, giảm ở châu Âu và tăng chậm lại ở các khu vực khác.

12/07/2022