VNReport»

trái phiếu chính phủ Anh

Ngân hàng Trung ương Anh can thiệp để ổn định thị trường trái phiếu

Động thái của Ngân hàng Trung ương Anh là sự đảo ngược trong ngắn hạn chính sách thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát. Hành động này nhằm lập lại trật tự trên thị trường sau khi kế hoạch ngân sách mới của chính phủ gây ra đợt bán tháo trái phiếu.

29/09/2022