VNReport»

Trần Lưu Quang

Phó Thủ tướng: Việt Nam vẫn theo đuổi mục tiêu tăng trưởng 6,5%

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nói rằng việc duy trì mục tiêu tăng trưởng 6,5% sẽ tạo “áp lực tốt” cho người dân.

26/05/2023