VNReport»

USD/VND

Giá USD tự do lập đỉnh mới

Đồng USD mạnh đẩy tỷ giá USD/VND lên cao từ thị trường tự do đến ngân hàng thương mại.

13/07/2022

Tỷ giá USD/VND ở các ngân hàng thương mại cao nhất từ tháng 5/2020

Tỷ giá USD/VND đang tăng nhanh trong bối cảnh Fed thắt chặt chính sách tiền tệ.

12/07/2022