VNReport»

vay tiền mua nhà

Người vay tiền mua nhà lo lắng khi lãi suất tăng

Khi mặt bằng lãi suất thấp trong năm 2021, nhiều người tranh thủ vay tiền mua nhà. Tuy nhiên, khi lãi suất ngân hàng tăng lên, gánh nặng trả nợ có thể vượt khả năng tài chính của họ.

29/09/2022