VNReport»

xì bong bóng

4 đợt giảm giá tồi tệ nhất của Bitcoin

Các đợt sụp đổ này đều có tỷ lệ giảm giá trên 80%, theo sau những lần tăng giá phi mã.

27/05/2021