VNReport»Kinh tế»Bất động sản»Thu hồi, đấu giá nhiều khu đất vàng ở TP HCM

Thu hồi, đấu giá nhiều khu đất vàng ở TP HCM

15:04 - 10/03/2021

Buổi làm việc của Phó chủ tịch UBND TP HCM Lê Hòa Bình cùng với các sở ngành thành phố, Sở Tài nguyên Môi trường bàn về vấn đề nóng.

Buổi làm việc của Phó chủ tịch UBND TP HCM Lê Hòa Bình cùng với các sở ngành thành phố, Sở Tài nguyên Môi trường bàn về vấn đề nóng.

Theo đó, TP HCM đang lập thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất đối với 22 khu đất (3,49 ha) sắp sếp theo Nghị định 167/NĐ-CP, 18 lô đất (17,8 ha) tại khu đô thị mới Thủ Thiêm và 22 nền đất (thành phố Thủ Đức) và Bình Thạnh. Dự kiến đấu giá 16 khu đất (42,59 ha).

Sở Tài nguyên Môi trường (Sở TNMT) cũng công bố quyết định thu hồi và chủ trương thu hồi đối với các khu đất được UBND TP HCM giao cho trung tâm quỹ đất – đơn vị trực thuộc Sở – tiếp nhận quản lý đề xuất phương án sử dụng. Dự kiến tiếp nhận 14 mặt bằng, lập thủ tục đo 27 khu đất (47,9 ha).

Tại buổi làm việc Giám đốc Sở TNMT TP HCM Nguyễn Toàn Thắng kiến nghị với lãnh đạo nhiều nội dung nhằm thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, môi trường trên địa bàn. Theo đó, đề nghị thành phố sớm xem xét đề xuất của Sở TNMT về quy định phối hợp giải quyết thủ tục trong lĩnh vực đất đai đối với tổ chức sử dụng đất.

Nếu được chấp thuận, Sở TNMT sẽ phối hợp với Sở Xây dựng, Sở KHĐT lồng ghép thủ tục nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất… trong quy trình thủ tục đối với dự án đầu tư, đảm bảo thời gian.

Đối với thủ tục đất đai của hộ gia đình, đề nghị UBND thành phố sớm ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Kiến nghị nâng cấp cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật nhằm đáp ứng số hóa, liên thông trong công tác quản lý đất đai…

Phó chủ tịch Lê Hòa Bình cơ bản đồng ý với các kiến của Sở TNMT với tinh thần làm sao để công tác quản lý hiệu quả hơn, góp phần làm cho đô thị ngày một tốt hơn. Ông yêu cầu phải ưu tiên từng đầu việc, công tác quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất phải đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, công nghệ thông tin phải đảm bảo tính liên thông giữa các sở ngành khi giải quyết thủ tục.