VNReport»Kinh tế»Tài chính»Vietcombank lãi quý 2/2022 gấp rưỡi cùng kỳ năm trước

Vietcombank lãi quý 2/2022 gấp rưỡi cùng kỳ năm trước

11:04 - 27/07/2022

Vietcombank trở lại vị trí dẫn đầu ngành ngân hàng xét theo lợi nhuận với lãi trước thuế 7.423 tỷ đồng trong quý 2/2022.

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2022 với thành tích tăng mạnh so với cùng kỳ.

Từ tháng 4 đến tháng 6, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 12.797 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2021. Hoạt động dịch vụ báo lãi 694 tỷ đồng, tăng 62%. Hoạt động kinh doanh ngoại hối ghi nhận lãi 1.471 tỷ đồng, tăng 49%.

Mảng mua bán chứng khoán lãi 18,6 tỷ đồng, gấp đôi so với quý 2/2021. Mảng mua bán chứng khoán đầu tư lãi 84,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái không ghi nhận. Lãi từ hoạt động khác đạt 880 tỷ đồng, tăng gần 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí hoạt động trong quý 2 của ngân hàng tăng 23% lên hơn 5.815 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng ở mức 2.733 tỷ đồng, giảm 15%. Kết quả là ngân hàng báo lãi trước thuế 7.423 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ.

Mức lãi này đưa Vietcombank trở lại vị trí số một trong hệ thống ngân hàng xét theo lợi nhuận, sau khi bị VPBank vượt qua trong quý trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank đạt 17.373 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước và tương đương 56,7% kế hoạch năm.

Vietcombank cũng là ngân hàng ghi nhận lợi nhuận cao nhất trong nửa đầu năm nay, nhiều hơn khoảng 2.000 tỷ đồng so với VPBank ở vị trí thứ hai.

Tính đến hết ngày 30/6, tổng tài sản của ngân hàng đạt 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 13,3% so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt là 15.097 tỷ đồng, giảm 16,2%. Tiền gửi Ngân hàng Nhà nước tăng 28% lên 28.813 tỷ đồng, tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng tăng 13,2% lên 255.548 tỷ đồng.

Cho vay khách hàng tăng 14,6% so với đầu năm lên 1,1 triệu tỷ đồng. Tổng nợ xấu tăng 9,4% lên 6.693 tỷ đồng. Trong đó, nợ nhóm 3 tăng 80,2% lên 1.340,7 tỷ đồng, nợ nhóm 4 ở mức 664 tỷ đồng, giảm 31,2% và nợ nhóm 5 tăng 6,3% lên 4.688 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ giảm từ 0,63% đầu năm xuống 0,6%. Chỉ tiêu bao phủ nợ xấu tăng từ 424% lên 505%.

Về nguồn vốn, tiền gửi của khách hàng tăng 5,3% lên hơn 1,19 triệu tỷ đồng. Hoạt động phát hành giấy tờ có giá ghi nhận 14.367 tỷ đồng, giảm 17,4%. Quỹ tổ chức tín dụng tương đương với đầu năm là 18.171 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 7,5% lên 52.056 tỷ đồng.