VNReport»Kinh tế»Doanh nghiệp»VNG báo lỗ thêm 219 tỷ đồng sau kiểm toán

VNG báo lỗ thêm 219 tỷ đồng sau kiểm toán

11:53 - 30/05/2023

Việc chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán khiến cổ phiếu của VNG bị đưa vào diện hạn chế giao dịch từ tuần trước.

VNG báo lỗ thêm hàng trăm tỷ đồng trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, so với báo cáo tự lập công bố trước đó, vài ngày sau khi cổ phiếu của công ty bị đưa vào diện hạn chế giao dịch vì chậm công bố báo cáo kiểm toán.

Theo báo cáo tài chính được kiểm toán bởi EY, lỗ sau thuế hợp nhất năm 2022 của kỳ lân công nghệ là 1.534 tỷ đồng và lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ là 1.077 tỷ đồng. Trước đó, báo cáo tự lập ghi nhận lỗ sau thuế hợp nhất 1.315 tỷ đồng. Như vậy, khoản lỗ sau thuế hợp nhất của công ty đã tăng thêm 219 tỷ đồng sau kiểm toán.

Theo giải trình, lỗ sau thuế tăng là do VNG ghi nhận thêm các khoản chi phí liên quan đến thuế, tài sản cố định vô hình và dự phòng cho hoạt động đầu tư tài chính.

Trước đó, VNG đặt mục tiêu năm 2022 đạt doanh thu 10.178 tỷ đồng và lỗ sau thuế 993 tỷ đồng. Như vậy, năm 2022, công ty sở hữu ứng dụng Zalo đã hoàn thành 77% kế hoạch doanh thu và lỗ sau thuế nhiều hơn 54% mục tiêu.

Mức lỗ của công ty năm 2022 lớn thứ 4 trong số các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán, sau Vietnam Airlines, Vietjet và HAGL Agrico.

Báo cáo tài chính kiểm toán này được VNG công bố chậm hơn so với thời gian quy định. Việc công bố quá hạn 45 ngày báo cáo này là lý do khiến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) quyết định đưa cổ phiếu VNZ của công ty vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 25/5. Cổ phiếu này chỉ được giao dịch từ thứ 6 hàng tuần.

VNZ hiện là cổ phiếu có thị giá cao nhất trên sàn chứng khoán, đóng cửa phiên 29/5 ở mức 771.900 đồng. Vốn hóa thị trường đạt gần 1 tỷ USD. VNG là doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất trên thị trường bị hạn chế giao dịch.

Quý I năm nay, VNG ghi nhận lỗ thêm 90 tỷ đồng, giảm so với mức 130 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái, mà theo công tty là do thành công của sản phẩm game mới và tiết giảm chi phí quảng cáo.

Trong 3 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu 1.853 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Nhưng chi phí hoạt động lớn cùng với chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và khoản lỗ công ty liên doanh liên kết khiến VNG vẫn chưa có lãi.

Tính đến ngày 31/03/2023, tổng tài sản của VNZ tăng nhẹ so với đầu năm lên 8.976 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 2.923 tỷ đồng, chiếm 33% tổng tài sản. Tài sản cố định ghi nhận 2.367 tỷ đồng, chiếm 26% tổng tài sản. Dầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 1.548 tỷ đồng, chiếm 17% tổng tài sản; Các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận ở mức 1.204 tỷ đồng, chiếm 13% tổng tài sản.