VNReport»

bầu cử giữa kỳ Mỹ 2022

5 vấn đề quan trọng với cử tri Mỹ ở cuộc bầu cử giữa kỳ 2022

Lạm phát, tội phạm và quyền phá thai là những vấn đề hàng đầu đối với cử tri Mỹ trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2022.

08/11/2022