VNReport»

Đất vàng

Thu hồi, đấu giá nhiều khu đất vàng ở TP HCM

Buổi làm việc của Phó chủ tịch UBND TP HCM Lê Hòa Bình cùng với các sở ngành thành phố, Sở Tài nguyên Môi trường bàn về vấn đề nóng.

10/03/2021