VNReport»Kinh tế»Doanh nghiệp»Thị trường trái phiếu doanh nghiệp trầm lắng trở lại trong tháng 4

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp trầm lắng trở lại trong tháng 4

16:57 - 08/05/2023

Tính đến ngày 24/4, không có đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ mới nào, sau khi có 11 đợt với tổng giá trị 26.425 tỷ đồng trong tháng 3.

Hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 4 trầm lắng trở lại, sau khi tăng vọt trong tháng 3. Tuy nhiên, hoạt động đàm phán giữa tổ chức phát hành và trái chủ sôi động hơn, với nhiều lô trái phiếu được trái chủ đồng ý giãn nợ.

Theo thống kê của Công ty Chứng khoán VNDirect, từ đầu tháng tính đến ngày 24/4, không có đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ mới nào.

Trước đó, trong tháng 3, có 11 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị 26.425 tỷ đồng – cao nhất kể từ tháng 6/2022 và nhiều gấp 12 lần so với tổng giá trị phát hành trong 2 tháng đầu năm.

Sự sôi động của hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 3 một phần nhờ Nghị định 08/2023, nới lỏng các quy định về phát hành trái phiếu cũng như thanh toán trái phiếu.

Tuy nhiên, sự trầm lắng trở lại của thị trường trong tháng 4 cho thấy Nghị định 08 mới chỉ có tác dụng trong ngắn hạn. Ngoài ra, mặt bằng lãi suất cao hiện nay cũng khiến các doanh nghiệp giảm sử dụng vốn vay, dẫn đến lượng phát hành mới thấp.

Hoạt động mua lại trước hạn cũng chậm lại, với hơn 4.833,1 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được mua lại trước hạn trong tháng 4. Trong 4 tháng đầu năm, tổng giá trị mua lại trước hạn đạt hơn 39.388 tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp phát hành được chấp nhận gia hạn trái phiếu trong tháng 4. Tính đến ngày 24/4, đã có hơn 20 tổ chức phát hành báo cáo đạt được thỏa thuận giãn nợ trái phiếu lên HNX.

Danh sách các doanh nghiệp chậm thanh toán theo công bố của HNX đang dài ra. Đồng thời, áp lực đáo hạn trái phiếu tiếp tục tăng trong tháng 5. Theo ước tính của VnDirect, trong tháng này, sẽ có khoảng 17,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn, tăng 12,6% so với tháng 4. Số liệu đó không bao gồm các trái phiếu được mua lại trước hạn tính đến ngày 24/4.

HNX cho biết, tính đến ngày 24/4, có khoảng 57 doanh nghiệp chậm thanh toán lãi hoặc gốc trái phiếu. Tổng dư nợ trái phiếu của các doanh nghiệp này khoảng 152,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 13,9% tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ toàn thị trường. Khoảng hơn 45,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu của các doanh nghiệp này sẽ đáo hạn vào năm 2023, chiếm khoảng 19,4% tổng giá trị đáo hạn trong năm của toàn thị trường.

Cuối tháng trước, trong một động thái nhằm hỗ trợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 03/2023, cho phép các tổ chức tín dụng được phép mua lại trái phiếu doanh nghiệp ngay sau khi bán trái phiếu đó, mà không cần chờ 1 năm như trước. Thông tư này có hiệu lực đến hết năm nay.

Theo VNDirect, đây là cách để các ngân hàng thúc đẩy tăng trưởng cho vay thông qua mua trái phiếu doanh nghiệp, trong bối cảnh tín dụng tăng trưởng yếu và thanh khoản tại các ngân hàng dư thừa.