VNReport»

Đảng Cộng hòa

Donald Trump tuyên bố tranh cử tổng thống năm 2024

Theo thăm dò, cựu Tổng thống Mỹ vẫn dẫn đầu cuộc đua trở thành ứng cử viên tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng hòa, mặc dù một số thành viên của đảng đổ lỗi cho ông về kết quả thất vọng trong cuộc bầu cử giữa kỳ vừa diễn ra.

16/11/2022

5 vấn đề quan trọng với cử tri Mỹ ở cuộc bầu cử giữa kỳ 2022

Lạm phát, tội phạm và quyền phá thai là những vấn đề hàng đầu đối với cử tri Mỹ trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2022.

08/11/2022

12 chính đảng lớn nhất thế giới

Có đến 4 đảng của Ấn Độ, đứng đầu là đảng Nhân dân Ấn Độ.

01/07/2021